Dansk Citroënklub
danskcitroenklub.dk


INDMELDELSESBLANKET
Vedtægter §5:        
Klubben opkræver centralt kontingent, der som minimum dækker et grundkontingent til DCK.   Derudover opkræves der, efter medlemmets eget ønske, kontingent for medlemsblad og interessegrupper under DCK.   Kontingentet gælder for perioden 1. april til 31. marts. Ved indmeldelse efter 1.november reduceres beløbet med 50 %


Medlemsoplysninger:

Fornavn
Efternavn
Adresse
Adresse2
Postnummer
By
E-mail
Telefon

Evt. besked til landskasserer:

 

Spørgsmål: hvad er 2 + 3 ?
Jeg er ikke en robot - mit svar er
 

Landsklub:  100 kr. obligatorisk
    
Tilvalg:   Sæt X
     
 klubblad ATTRACTION   - 200 kr.
Nordvestjylland - NVJ  - 50 kr.
Midtjylland - MIJ  - 50 kr.
    Djursland - DJU  - 100 kr.
Trekanten -TRE  - 95 kr.
Sydvestjysk - SVJ  - 95 kr.
 Fyn - FYN  - 105 kr.
Citroenisterne - CID  - 130 kr.
De Flyvende Citroner - DFC  - 100 kr.
Sydhavsøerne - SHØ  - 80 kr.
 HY-TEAM - HYT  - 100 kr.
Meharigruppen - MEH  - kontingentfri
CX-club - CXC   - 125 kr.
Berlingo Gruppen - BER   - kontingentfri
   

Indbetales på regnr. 1551 kontonr. 4356675 eller via tilsendt GIRO-kort

Ovenstående kontingenter gælder for perioden

1. april 2016 - 31. marts 2017

ATTRACTION udkommer 4 gange årligt - JAN - APR - JUL - OKT.
 

© Dansk Citroënklub 2016