Medlemskab af nedenstående

Interessegrupper - Lokalafdelinger - Arbejdsgrupper

   

 

   
Vedtægter §5:        
Klubben opkræver centralt kontingent, der som minimum dækker et grundkontingent til DCK.   Derudover opkræves der, efter medlemmets eget ønske, kontingent for medlemsblad og interessegrupper under DCK. Kontingentet gælder for perioden 1. april til 31. marts.   Ved indmeldelse efter 1.november reduceres grundkontingent samt kontingent for interessegrupper med 50 %. Kontingent for medlemsblad kan reduceres forholdsmæssigt efter antal blade i regnskabsåret.
         
Kort fortalt:
Det er nu muligt at være medlem af flere af nedenstående interessegrupper og lokalafdelinger samtidigt med kun ét medlemskab af DCK samt medlemsblad.

Indmeldelsesblanket: klik
HER


KONTINGENT 2017-2018: (gældende fra 1. april 2017)
Grundkontingent 2017-2018: 125 kr. - ATTRACTION: 200 kr. - Interessegrupper - se nedenfor


 
  Nordvestjysk:
kontingentfri
  .      Citroënisterne:
130 kr.
 
 

Midtjylland:
50 kr.


Sydvestjysk:
95 kr.
 

Djursland:
50 kr.


Trekanten:
95 kr.
 

De Flyvende Citroner:
100 kr.

 
          Fyn:
75 kr.
Sydhavsøerne:
80 kr.
 
 
CX-Club:
125 kr.
 
HY-TEAM:
100 kr.
 
Mehari gruppen:
kontingentfri

Berlingo gruppen:
50 kr.